ทำไมต้องเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมเต็มชีวิตสู่ที่สุดของความเป็นเลิศ
เราจึงสนับสนุนให้พนักงานของเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ในการทำงาน
เพราะเราเชื่อว่าการจัดการความรู้ เป็นสิ่งสำคัญบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ
นอกจากนี้ เราเชื่อว่านิยามของความเป็นมืออาชีพคือคนที่รู้ลึก รู้จริงในงานของตน ระดับงานของแต่ละคนจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียว
ที่แสดงถึงความสามารถ แต่ว่าผลของงาน จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของพนักงาน
ดังนั้นพนักงานทุกคน คือทรัพยากรที่มีค่าของเรา

ความหลากหลายในการทำงาน

เราเข้าใจว่าในการทำงานนั้น เป้าหมายในการทำงานของคุณอาจจะเปลี่ยนไป ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีเส้นทางการทำงานที่หลากหลาย สามารถเปลี่ยนทิศทางการทำงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน

ความก้าวหน้าในสายงาน

เราพัฒนาโครงการของเราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงต้องการคนที่จะเข้ามาดูแลโครงการของเรา แต่จะเป็นใครล่ะ? เราจึงส่งเสริมให้พนักงานของเราเรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่ง มีความมั่นใจ และพร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา

ทีมงานที่มีคุณภาพ

เราต้องการให้พนักงานของเราทุกคน สามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างเป็นกันเอง เป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความใกล้ชิดกัน มีผู้นำที่ใกล้ชิดกับทุกคนในทีม สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยน พบปะกันได้เสมอ

การทำงานอย่างมืออาชีพ

ทีมงานของเราพร้อมที่จะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมของการทำงานอย่างมืออาชีพ และสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับองค์กร

รู้จักเรา

23 ปี แห่งเอกลักษณ์ของ เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ เริ่มต้นอย่างโดดเด่น
ด้วยการขีดเส้นนิยามใหม่ ของที่อยู่อาศัยระดับ Hi-end สู่ความเป็น ‘Super Luxury’
ยกระดับวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย สู่บริบทของชีวิตที่ลุ่มลึกกว่าด้วยความคิดและรสนิยม

วิสัยทัศน์

ด้วยวิสัยทัศน์แห่งอนาคต และการมอบคุณค่าที่เหนือกาลเวลา
เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ ยังคงมุ่งพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่ง
ในการสร้างสรรค์พื้นที่แห่งความสมบูรณ์แบบ เพื่อเติมเต็มชีวิตสู่ที่สุดของความเป็นเลิศอย่างมีสไตล์

พันธกิจ

พัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพ
มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม
มีความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
มีการบริหารงานด้วยความโปร่งไส อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

พัฒนาโครงการที่พักอาศัยเพื่อการขายที่มีคุณภาพ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่า หรือ ดีกว่าโครงการคุณภาพในต่างประเทศ (International Standard)
พัฒนาโครงการที่พักอาศัยเพื่อการเช่าที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์ในหลากหลายประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ (Recurring Income)
พัฒนานวัตกรรมและบุคคลากร (Sustainable Competency) เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นบริษัทฯ ที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง และยั่งยืน

ค่านิยมของเรา

ที่เมเจอร์ ดีเวอลลอปเม้นท์ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้วัฒนธรรมองค์กรของเรา เป็นค่านิยมที่พนักงานสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การสร้างทีมงานที่พร้อมจะเรียนรู้ แบ่งปัน และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งการค้นหาคนที่พร้อมจะมาสร้างอนาคตไป

7C
COMPETENCY
COMMITMENT
CONTRIBUTION
COLLABORATION
CREATIVITY
CHARISMA
CRAFT

เรายังคงมองหาคุณลักษณะอื่นๆ รวมถึงการทำงานเป็นทีม ความปรารถนาที่จะทำดี และความสามารถในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

ทีมงานของเรา

ทุนทางปัญญาคือต้นทุนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้สร้างทีมงานที่เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานของตน และมีจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของธุรกิจ เพื่อที่จะทำให้ทีมงานของเรามีความมุ่งมั่น และสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในงานที่ทำ

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

141 เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้น 18
ซ.ทองหล่อ 10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อเรา

โทร : 02 392 1111 ต่อ 3304
อีเมล : recruitment@major.co.th