สวัสดิการ

การดูแลพนักงานของเรา
การทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและส่งมอบผลงานที่มีคุณค่าให้กับองค์กร เป็นสิ่งที่จะได้รับรางวัลจากเรา ซึ่งเราจะให้รางวัลตอบแทนกับการทำงานที่ตรงตามสมรรถนะและสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

เราสร้างมาตรฐานของค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ที่สอดคล้องกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของเรา
เพื่อให้แน่ใจว่าค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีมาตรฐานทัดเทียมกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • ค่าทันตกรรม
  • วันลาในกรณีต่างๆ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • โบนัสประจำปี
  • งานเลี้ยงประจำปีบริษัท, กีฬาสี, กิจกรรมทางสังคม
  • ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, เงินช่วยเหลืองานศพ

ช่างเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

เราจัดให้พนักงานมีช่วงเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มเวลาว่างในการทำงานและช่วยให้คุณทำงานได้ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พนักงานของเราทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเครียด ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กิจกรรมสำหรับพนักงาน

เราส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพและจิตใจของพนักงานของเรา นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน เช่นปาร์ตี้ปีใหม่ กีฬาสี กิจกรรม Team Building คลาสออกกำลังกาย Body Combat และ Zumba เป็นต้น

วันหยุดพิเศษในเดือนเกิด

เราอนุญาตให้พนักงานมีวันหยุดพิเศษในเดือนเกิด เพื่อจะได้ใช้เวลาในการพักผ่อนและเฉลิมฉลองวันเกิดกับครอบครัว