Internship
สำหรับการเป็นนักศึกษาฝึกงานที่นี่ คุณจะไม่ได้เป็นแค่พนักงานถ่ายเอกสารอย่างแน่นอน
นักศึกษาฝึกงานมักจะสร้างความประหลาดใจกับเรา โดยการนำเสนอความสนใจต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ และแนวความคิดใหม่ๆ
หากคุณเป็นนักศึกษาที่กำลังมองหาโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน
และมาทำงานร่วมกับเรา เราอยากจะฟังเรื่องราวของคุณ
นักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาสามารถสมัครเข้ารับการฝึกงาน
ที่ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ทุกสาขาวิชาที่จบการศึกษา
คุณจะได้รับการเรียนรู้ และประสบการณ์พิเศษจากทีมงานเรา
ในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา
เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งจากสถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน
ค้นหาตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร