นโยบายความเป็นส่วนตัว
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญกับเรา ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ท่าน ดังนี้
.
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
.
วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน
.
การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
.
วิธีการเก็บรักษาข้อมูล
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
.
ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล
.
บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของท่าน
.
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่สนใจ / แบบห้อง / งบประมาณ
.
การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุ๊กกี้ ที่สามารถระบุ เบราว์เซอร์ หรือ บัญชีของท่าน
วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน
.
เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ โปรโมชั่น ข่าวและกิจกรรม รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ (ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้)
.
เพื่อพัฒนา / ปรับปรุงโครงการ และบริการของเรา
.
สำหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่น ๆ
การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่น ๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
.
ได้รับการอนุญาตจากท่าน
.
สำหรับการประมวลผลภายนอก และ บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่าน
.
สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย
วิธีการเก็บรักษาข้อมูล
เรามีระบบปกป้องข้อมูลของท่าน จากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง และการถูกทำลาย ด้วยวิธีการป้องกัน ดังนี้
.
มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
.
การใช้ Firewall
.
การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า