Recent Graduates
เพราะเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมพัฒนาโครงการของเรา
การที่เรามีสายงานที่หลากหลาย จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณรู้ถึงตำแหน่งงานที่คุณสนใจอย่างแท้จริง
แล้วมาเริ่มต้นประสบการณ์ทำงานกับเรา
เรามองหาทีมงานคุณภาพที่จะมาร่วมสร้างอนาคตของ
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไปด้วยกัน...
ค้นหาสายงานต่างๆของเรา
เพียงแค่คลิกแล้วเปลี่ยนชีวิตของคุณ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา