Job Spotlight
Life @Major
PET FAMILY Community
Our Benefits
Training & Development

JOB SPOTLIGHT

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

ที่นี่เราเปิดกว้างในความคิดสร้างสรรค์ของทุกคน เพราะทีมงานพร้อมที่ช่วยกันและกันเป็นอย่างดี รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลเพื่อต่อยอดความคิด นำไปสู่การมี Teamwork ที่ดี

 

ค้นหางานที่เหมาะกับตัวคุณ
เติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิตไปด้วยกัน
AVP - General Contracts and Litigation (Corporate Legal Team)
Application Developer / Full Stack Developer (Real Estate Business)
E-Commerce Manager (Healthcare Product)
Project Manager (Construction Management)

230829_templet-webmajor_major

LIFE @MAJOR

ชีวิตการทำงานที่มุ่งสร้างคุณค่าและการส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำงานระหว่างกัน

ที่เมเจอร์ส่งเสริมให้พนักงานต่อยอดความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด มุ่งมั่นสู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน ผ่าน DNA  7Cs Core Values   ซึ่งถึงเป็นหัวใจหลักในการทำงานของคนเมเจอร์

 มืออาชีพ                         สร้างสรรค์สิ่งใหม่
 ทำได้จริง                         ดูดีมีเสน่ห์
 ช่วยเหลือแบ่งปัน                ใส่ใจรายละเอียด
 ผนึกกำลังสามัคคี
 

230829_templet-webmajor_major_2

PET FAMILY COMMUNITY

จากใจองค์กรรักสัตว์ถึงผู้คนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

เมเจอร์มี Community  สำหรับพนักงานที่รักสัตว์ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมที่เราจัดขึ้นภายในองค์กรและกิจกรรมร่วมกับกลุ่มลูกค้าของเรา  เป็นการสร้าง Passion ของพนักงานเมเจอร์ที่มีหัวใจของคนรักสัตว์อยู่เสมอ

  • MAJOR Pet Day เราสร้างความสุขให้พนักงานและเหล่าสัตว์เลี้ยงแสนรักในพื้นที่ทำงาน โดยพนักงานสามารถนำสัตว์เลี้ยงแสนรักมาทำงานด้วยกันในวันทำงานได้
  • MAJOR Online Pet Community พื้นที่ Online  สำหรับแชร์ความรู้และเทคนิคการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของกลุ่มพนักงานด้วยกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเลี้ยงสัตว์ร่วมกัน

230829_templet-webmajor_major_3

OUR BENEFITS

คุณค่าที่เมเจอร์มอบให้กับพนักงาน
เพราะเราใช้เวลากว่า 1 ใน 3 ของชีวิตในที่ทำงาน เมเจอร์ จึงสร้าง MAJOR Well-being ที่ออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของพนักงานทุก Generation เมเจอร์ให้ความสำคัญกับการเคารพซึ่งกันและกัน และการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมในทุกด้านโดยไม่เลือกเพศหรืออายุ ซึ่งรวมถึงพนักงาน LGBTQ+ ด้วย​
icon1

Flexible Working Hours

icon2

Birthday Leave

icon4

Pet Community

messageimage_1694949339658

Dental Allowance

messageimage_1694949352412

Scholarship Programs

icon7

Annual Leave

icon8

Annual Health Checkup

messageimage_1694949370535

Medical Insurance

messageimage_1694949575770

Provident Fund

messageimage_1694949601574

Life InsuranceSPECIAL BENEFIT FOR LGBTQIA+
icon13

Family responsibility leave

icon14

Maternity leave

icon15

Bereavement leave

230829_templet-webmajor_major_4

TRAINING & DEVELOPMENT

เมเจอร์สนับสนุนให้คุณก้าวไปสู่การเป็นคนเก่ง​

เพราะพนักงานเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป ​

การพัฒนาบุคลากรของเมเจอร์ เป็นการสร้างความก้าวหน้าทางสายอาชีพและความสามารถของพนักงาน โดยมุ่งมั่นให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันกับองค์กร ​

LEARNING & DEVELOPMENT

ทีม Learning & Development ช่วยพัฒนาส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่ก้าวหน้า เติบโตไปในอนาคตกับบริษัท​

LEARNSCAPE

เรียนรู้ได้อย่าง Unlimited เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา อีกหนึ่งประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ช่วยยกระดับความสามารถในการพัฒนาตนเองของพนักงาน พร้อมทั้งหลักสูตรที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ทันที

CAREER PATH

เมเจอร์สนับสนุนส่งเสริมการออกแบบเส้นทางการเจริญเติบโตในสายอาชีพของคนเมเจอร์ทุกคน เพราะการจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีความตั้งใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้นั้น พนักงานต้องมีแผนการพัฒนาสายอาชีพของตัวเองด้วย